X  Zamknij Nasz czujnik Davis

Czas Cząstki Stężenie IJP Klasyfikacja       
obecna pm2.5 0.087 ug/m3 0.0 Dobra jakość powietrza
     
obecna pm10 1.0435 ug/m3 0.1 Dobra jakość powietrza
     

1 godzina pm2.5 0.9952 ug/m3 0.1 Dobra jakość powietrza
     
1 godzina pm10 1.5246 ug/m3 0.1 Dobra jakość powietrza
     

3 godziny pm2.5 1.123 ug/m3 0.1 Dobra jakość powietrza
     
3 godziny pm10 1.6842 ug/m3 0.1 Dobra jakość powietrza
     

24 godziny pm2.5 1.5567 ug/m3 0.2 Dobra jakość powietrza
     
24 godziny pm10 2.2353 ug/m3 0.1 Dobra jakość powietrza
     

     

Klasyfikacja IJP pm10 pm2.5 Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
FairAQ 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Umiarkowana jakość powietrza 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
PoorAQ 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
VeryPoorAQ 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
ExtremelyPoorAQ > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
 Więcej informacji::  EEA  Indeks jakości powietrza     Czujnik Davis  Dane z czujnika zarejestrowane:: 28-05-2024 11:45  Temperatura: 17.9°C Wilgotność: 64.1% Punkt rosy: 11°C